Asiakaskyselyn yhteenveto (TaTU-Nallen uimakoulut)

06.11.2020

Toteutimme lokakuun 2020 aikana tyytyväisyyskyselyn TaTU-nallen uimakouluissa mukana oleville. Tästä julkaisusta löydät yhteenvedon kaikista vastauksista. Kokonaisuutena uimakoululaiset olivat hyvin tyytyväisiä toimintaan.

Lasten ja nuorten kysely (N=179):

Miten arvioisit kurssiemme seuraavia osa-alueita?

 • Ohjaajat                                       4,2/5
 • Ilmapiiri                                        4,2/5
 • Tiedotus ja viestintä                     4,1/5
 • Läpiviennin selkeys                     4,0/5
 • Kurssin kehittävyys                      4,0/5
 • Kurssin viihtyvyys                         4,1/5

60% uimakoululaisista kokee kurssit sopivan haastaviksi ja 20% sopivan helpoiksi. Eniten tietoa kursseista oli saatu sähköpostilla, tai TaTU Tampereen nettisivuilta. Parhaiksi asioiksi uimakouluissa nousivat ohjaajat ja kaverit, sekä Tampereen portin selkeät ja hyvin organisoidut tilat. Selkeänä kehityskohteena pidämme edelleen tiedotusta, sekä ohjaajien välistä kommunikointia vanhempien kanssa.

Tiedottamisessa oli alkukaudesta sekaannusta, kun uimahallien kursseja ei päästy aloittamaan suunnitellun aikataulun mukaan. Aikataulumuutos johtui siitä, että kaupunki myönsi seuravuorot käyttöömme odotettua myöhemmin. Me tiedotamme aina aikataulumuutoksista myClubin kautta sähköpostitse tai tekstiviestillä. Pyydämme, että kaikki osallistujat tarkastaisivat myClubista omat viestiasetuksensa. Lähettämämme viestit eivät tule perille, jos osallistuja ei ole antanut myClubissa lupaa meillä lähettää viestejä. Tiedotamme ajankohtaisista asioista myös sosiaalisen median tileillämme. Eli ota siis TaTU-nallen sometilit seurantaan, niin pysyt paremmin kärryillä:

Olemme ohjeistaneet ohjaajiamme keskustelemaan uimareiden vanhempien kanssa lapsen kehittymisestä. Vanhemmat voivat myös itse käydä uintitunnin päätyttyä kyselemässä ohjaajalta oman lapsensa tilanteesta.

Myös korona nosti päätään palautteissa, ja taukoja ohjausten väleihin toivottiin. Olemme kuitenkin havainneet, että ruuhkia syntyy vähemmän silloin, kun tunnit ovat heti peräkkäin. Näin seuraava ryhmä pääsee heti altaaseen, kun edellinen tunti päättyy eikä pukuhuoneisiin/suihkutiloihin pääse syntymään ruuhkia. Ryhmät eivät myöskään pääse sekoittumaan missään vaiheessa keskenään, kun tunnit ovat heti peräjälkeen.

Aikuiset (N= 20)

Miten arvioisit kurssiemme seuraavia osa-alueita?

 • Ohjaajat                                        4,8/5
 • Ilmapiiri                                         4,5/5
 • Tiedotus ja viestintä                      4,0/5
 • Läpiviennin selkeys                      4,2/5
 • Kurssin kehittävyys                      4,5/5
 • Kurssin viihtyvyys                        4,7/5

Kaikki aikuisuimarit pitivät kursseja joko sopivan haastavana (65%) tai sopivan helppona (35%). Eniten tietoa kursseista oli saatu sähköpostilla, tai TaTU Tampereen nettisivuilta. Aikuisetkin nostivat ammattitaitoiset ohjaajat parhaaksi asiaksi kurssissa, ja tiedotus oli edelleen kehityskohteena. Tiedottamisessa oli joitain ongelmakohtia syksyn alkaessa, kun jouduimme yllättäen muuttamaan joidenkin kurssien alkamisaikoja, ja tiedotuksen parantamiseen pyritään panostamaan jatkossa. Katsothan, että viestiasetuksesi ovat kunnossa myClubissa, jotta pystyt vastaanottamaan kaikki tiedotteemme.

Ohjauksiin toivottiin lisää monipuolisuutta, ja tämä nostetaan yhdeksi aiheeksi joulukuun ohjaajakoulutuksissa. Pääsääntöisesti haastavat tehtävät ovat kuitenkin motivoineet uimareita uusien taitojen oppimiseen.

 

Lisätietoa kyselystä ja kaikesta TaTU-nallen uimakouluihin liittyvistä asioista:

, 045 602 5330