Tyytyväisyyskyselyn yhteenveto (kilpauinti)

03.11.2020

Toteutimme lokakuun 2020 aikana tyytyväisyyskyselyn TaTU:n toiminnassa mukana oleville. Kyselyt toteutettiin yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa. Tästä julkaisusta löydät yhteenvedon kaikista vastauksista. Kokonaisuutena sekä urheilijat että vanhemmat olivat hyvin tyytyväisiä seuran toimintaan. Uintiharrastusta TaTU:ssa pidettiin kustannuksiltaan edullisena. Seurassa tapahtuvat kiusaamistapaukset näyttävät olevan vain yksittäisiä. Kaikenlaiseen kiusaamiseen suhtaudutaan TaTU:ssa hyvin vakavasti ja niihin puututaan aina, kun niitä tulee seuran tietoon. Vanhempien kyselyssä näkyi muutamassa vastauksessa se, että kaikki eivät osallistu kisavelvoitteiden hoitamiseen. TaTU:ssa tehtiin keväällä päätös luopua Rauhaniemen talkootoiminnasta ja samalla toivottiin, että vanhemmilta vapautunut talkooaika käytettäisiin kisatalkoissa. Uintikilpailuiden järjestäminen vaatii meiltä sen, että kaikki vanhemmat osallistuvat toimitsijoina kisoihin. Toivomme seuran puolesta vanhemmilta nykyistä aktiivisempaa osallistumista kisoihin.

Lasten kysely (N=20):

Arvionti hymynaamoin (1=surullinen, 2=neutraali ja 3=iloinen)

 • Harjoitukset ovat mielestäni                            2,85/3
 • Ryhmämme ohjaaja/valmentaja on                 2,9/3
 • Kilpailut/ottelut ovat mielestäni                        2,7/3
 • Ryhmämme henki/fiilis on                               2,8/3

Lapset luettelivat parhaiksi asioiksi uintiharrastuksessa mm. kaverit, valmentajat, uimisen, kisaamisen ja uuden oppimisen. Ilahduttavaa oli huomata, että ylivoimaisesti yleisin vastaus tylsimpään asiaan oli: ”ei mikään”. Toki tylsimmissä asioissa mainittiin mm. venyttely sekä kuivatreenit. Kukaan lapsista ei ollut kokenut kiusaamista seuran sisällä. Kokonaisuudessaan lasten itse antama arvio seuran toiminnasta oli erittäin positiivinen ja lapset selkeästi viihtyvät TaTU:ssa.

 

Nuorten kysely (N=23):

Arviointi asteikolla 1-5 (1=täysin erimieltä ja 5=täysin samaa mieltä)

 • Harjoitusten jälkeen minulla on aina/lähes aina hyvä fiilis                   4,62/5
 • Valmentajamme ovat kannustavia ja antavat positiivista palautetta    4,55/5
 • Ryhmämme jäseniä kohdellaan tasapuolisesti                                    4,27/5
 • Uskallan kertoa omista ajatuksistani valmentajille                               4,41/5
 • Mielipiteitäni kuunnellaan ja otetaan vakavasti                                    4,24/5
 • Kunnioitan valmentajiani                                                                      4,77/5
 • Kilpaileminen on minulle mielekästä                                                    4,41/5
 • Saan kannustusta valmentajiltani kilpailutilanteessa                           4,77/5
 • Viihdyn hyvin ryhmässäni                                                                    4,67/5
 • Ryhmässämme on hyvä ja kannustava yhteishenki                            4,33/5

Nuoret mainitsivat parhaiksi asioiksi urheiluharrastuksessaan mm. treenit, treenikaverit, valmentajat, kehittymisen sekä kilpailemisen. Epämieluisimmiksi asioiksi oli koettu mm. epäonnistumiset ja treenit raskaine päivinä. Vain yksi kyselyyn vastanneista oli kokenut kiusaamista ryhmässään.

 

Vanhempien kysely (N=41):

Arviointi asteikolla 1-5 (1=täysin erimieltä ja 5=täysin samaa mieltä)

 • Olen tyytyväinen lapseni ryhmän toimintaan kokonaisuutena                                      4,38/5
 • Lapseni ohjaajat ja valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin                                           4,46/5
 • Lapseni saama valmennus / ohjaus on laadukasta                                                      4,41/5
 • Ohjaajat ja valmentajat osaavat toimia hyvin lasten kanssa                                         4,53/5
 • Lapseni  ohjaajat ja valmentajat ottavat ryhmän kaikki lapset riittävästi huomioon       4,19/5
 • Lapseni muihin harrastuksiin suhtaudutaan positiivisesti                                              4,66/5
 • Lapsi lähtee yleensä innostuneesti harjoituksiin                                                            4,41/5
 • Lapsi palaa harjoituksista kotiin innoissaan kokemastaan                                             4,6/5
 • Lapsi haluaa osallistua mielellään kilpailuihin / otteluihin / näytöksiin                           4,47/5
 • Lapsi viihtyy omassa harjoitusryhmässä                                                                       4,59/5
 • Lapseni urheiluharrastuksesta aiheutuvat kokonaiskulut ovat kohtuullisia                    4,3/5
 • Saan riittävästi tietoa ryhmän/ joukkueen toiminnasta                                                   3,95/5
 • Vanhempana minua kuunnellaan riittävästi päätöksistä, jotka koskettavat lastamme   3,86/5
 • Sovittuja pelisääntöjä on ryhmässä/ joukkueessa noudatettu hyvin.                             4,14/5

Vanhemmat antoivat seuralle positiivista palautetta mm:

 • Rento ilmapiiri on parasta! <3
 • Kiva ja tervehenkinen seura!
 • Olemme olleet hyvin tyytyväisiä seuran toimintaan.

Parannettavaa oli mm. kisatalkoiden hoitamisessa sekä seuran ja kodin välisessä kommunikaatiossa. Yhden harrastajan vanhemmat olivat kokeneet, että lapseen kohdistui kiusaamista.

 

Seuratoimijoiden kysely (N=18):

Arviointi asteikolla 1-4 (1=täysin erimieltä ja 4=täysin samaa mieltä)

 • Seuran toiminta on hyvin organisoitua.                                                                       3,07/4
 • Seuran eri toimijoiden työnjako on selkeä.                                                                  2,69/4
 • Seura kehittää ja uudistaa toimintaa säännöllisesti.                                                    3,08/4
 • Seuran hallitus toimii hyvin.                                                                                         2,92/4
 • Seuran talous on hyvin hoidettu.                                                                                 3,54/4
 • Seuran viestintä on innostavaa ja vuorovaikutteista.                                                  2,56/4
 • Seurassa rekrytoidaan aktiivisesti uusia tekijöitä.                                                       2,92/4
 • Uusien ihmisten on helppo tulla seuraan.                                                                   2,79/4
 • Seuran uudet toimijat perehdytetään hyvin uusiin tehtäviin.                                       2,6/4
 • Seurassa kiitetään ja palkitaan tasapuolisesti osallistujia ja toimijoita.                       2,31/4
 • Seuran ohjaajat ja valmentajat ovat hyvin koulutettuja.                                              3,25/4
 • Omat tehtäväni seurassa ovat mielekkäitä.                                                                3,06/4
 • Minulla on sopiva määrä tehtäviä seurassa.                                                               3/4
 • Olen tyytyväinen tekemästäni työstä seuralta saamaani korvaukseen/ huomiointiin. 2,88/4
 • Seurassa on hyvä yhteishenki.                                                                                    3,33/4
 • Seurassa järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia                     2,57/4
 • Seuran joukkueiden/ryhmien välinen yhteistyö toimii hyvin.                                        2,75/4
 • Olen ylpeä seurastamme.                                                                                            3,63/4
 • Osallistumis-/toimintamaksut ovat kohtuulliset.                                                            3,41/4

Seuratoimijat toivoivat, että seuran ammattimaistuminen jatkuu yhä. Kilpauinnin kehittämiseen toivottiin lisää resursseja. Jäsenmäärän kasvua uskottiin rajoittavan ainoastaan allastilan puute.

 

 

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!