Asiakaskyselyn yhteenveto (TaTU-Nallen uimakoulut)

17.12.2021

Toteutimme marraskuussa 2021 tyytyväisyyskyselyn TaTU-nallen uimakouluissa mukana oleville. Tästä julkaisusta löydät yhteenvedon kaikista vastauksista. Kokonaisuutena uimakoululaiset olivat hyvin tyytyväisiä toimintaan (4,1/5).

Lasten ja nuorten kysely (N=114):
Miten arvioisit kurssiemme seuraavia osa-alueita?

 • Ohjaajat                                       4,1/5
 • Ilmapiiri                                        4,1/5
 • Tiedotus ja viestintä                     4,2/5
 • Läpiviennin selkeys                     4,1/5
 • Kurssin kehittävyys                      4,0/5
 • Kurssin viihtyvyys                         4,1/5

64 % uimakoululaisistamme kokee kurssit sopivan haastaviksi ja 23 % helpoiksi. Parhaiksi asioiksi uimakouluissa nousivat ohjaajat ja ryhmäkoot, sekä leikin kautta uimaan oppiminen lapsen tasoisesti. Selkeänä kehityskohteena nousi Portin tilojen ylläpitäminen, sekä ohjaajien välinen kommunikointi vanhempien kanssa. Toiveiden mukaisesti uusimme vaipanvaihtoalustat sekä tilasimme Portille bumbo -istuimia vanhempien suihkun ajaksi. Myös lattia tullaan käsittelemään liukkauden estoon tarkoitetulla aineella joululoman aikana.

Jonkin verran haasteita oli kursseilla aiheuttanut ohjaajien tiheä vaihtelu sekä joidenkin kurssien osalta tuntien peruuttaminen ja korvauskerran järjestäminen. Pyrimme aina järjestämään korvauskerran kurssin perään. Muutamilla kursseilla korvauskertoja tuli tavallista enemmän sairaspoissaolojen sekä uintikilpailuiden vuoksi, joten korvauskertoja järjestettiin muutamia myös muina aikoina. Korona-aikana olemme pitäneet ohjaajiemme osalta tiukkaa linjaa siitä, että he jäävät pois ohjauksista heti, mikäli ovat vähänkään oireisia. Tästä syystä poissaoloja on tullut hieman enemmän kuin normaalina aikana.

Tiedotamme aina aikataulumuutoksista myClubin kautta sähköpostitse tai tekstiviestillä. Pyydämme, että kaikki osallistujat tarkastaisivat myClubista omat viestiasetuksensa. Lähettämämme viestit eivät tule perille, jos osallistuja ei ole antanut myClubissa lupaa meillä lähettää viestejä. Tiedotamme ajankohtaisista asioista myös sosiaalisen median tileillämme. Ota siis TaTU-nallen sometilit seurantaan, niin pysyt paremmin kärryillä:

Olemme ohjeistaneet ohjaajiamme keskustelemaan uimareiden vanhempien kanssa lapsen kehittymisestä. Vanhemmat voivat myös itse käydä uintitunnin päätyttyä kyselemässä ohjaajalta oman lapsensa tilanteesta.

Jonkin verran toivottiin taukoja ohjausten väliin. Olemme kuitenkin havainneet, että ruuhkia syntyy vähemmän silloin, kun tunnit ovat heti peräkkäin. Näin seuraava ryhmä pääsee heti altaaseen, kun edellinen tunti päättyy eikä pukuhuoneisiin/suihkutiloihin pääse syntymään ruuhkia. Ryhmät eivät myöskään pääse sekoittumaan missään vaiheessa keskenään, kun tunnit ovat heti peräjälkeen.

 

Aikuiset (N= 23)
Miten arvioisit kurssiemme seuraavia osa-alueita?

 • Ohjaajat                                        4,3/5
 • Ilmapiiri                                         4,4/5
 • Tiedotus ja viestintä                      4,0/5
 • Läpiviennin selkeys                       3,8/5
 • Kurssin kehittävyys                       4,4/5
 • Kurssin viihtyvyys                         4,9/5

Aikuisuimarit pitivät kursseja joko sopivan haastavana (83 %) tai helppona (13 %). Aikuiset nostivat ammattitaitoiset ohjaajat parhaaksi asiaksi kurssissa. Tiedotus oli edelleen kehityskohteena. Tiedottamisessa toivottiin lisäohjeistusta hallissa toimimisesta sekä varusteista kurssille. Pyrimme keväällä lisäämään tämän infopakettiin. Katsothan, että viestiasetuksesi ovat kunnossa myClubissa, jotta pystyt vastaanottamaan kaikki tiedotteemme.

Ohjauksiin toivottiin lisää eriyttämistä, josta olemme ohjaajiemme kanssa keskustelleetkin. Lisäksi aikuisten ryhmiin osallistuu huomattava määrä myös englannin kielellä kommunikoivia uimareita, jolloin opetuksen kieli voi vaihdella. Tavoitteenamme onkin järjestää syyskaudella muutamia täysin englanninkielisiä ryhmiä, jotta opetus on tasapuolisempaa eri kielillä kommunikoiville uimareillemme. Pääsääntöisesti haastavat tehtävät ovat motivoineet uimareita uusien taitojen oppimiseen.

 

Lisätietoa kyselystä ja kaikesta TaTU-nallen uimakouluihin liittyvistä asioista:
, 045 602 5330