Palautekyselyn yhteenveto (kilpauinti)

07.05.2021

Toteutimme huhtikuun 2021 aikana tyytyväisyyskyselyn TaTU:n kilpauintitoiminnassa mukana oleville. Kyselyt toteutettiin yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa. Tästä julkaisusta löydät yhteenvedon kaikista vastauksista. Kyselyyn olisimme toivoneet saavamme vastaukset hieman suuremmalta osalta jolloin vastaukset olisivat antaneet paremman yleiskuvan. Kokonaisuutena sekä urheilijat että vanhemmat olivat hyvin tyytyväisiä seuran toimintaan. Uintiharrastusta TaTU:ssa pidettiin yhä kustannuksiltaan edullisena. Suurin osa tyytymättömyydestä liittyi joko suoraan tai epäsuorasti koronaan. Kilpailu- sekä leiritapahtumia on ollut hyvin vähän ja muitakaan yhteisöllisiä tapahtumia ei olla voitu järjestää. Lisäksi uimareiden ja vanhempien vastauksissa näkyi pettymys siitä, että uintiharjoituksia on jouduttu tauottamaan epidemiatilanteen takia. Seura tiedostaa koronan mukanaan tuomat pettymykset erittäin hyvin. Tarkoitus on käynnistää kilpailutoiminta heti, kun siihen saadaan lupa. Myös yhteisöllisyyteen ja yhteisiin tapahtumiin tullaan kiinnittämään erityishuomiota, kunhan ne ovat jälleen koronan jälkeen sallittuja.

Kyselyn perusteella lienee vielä tarpeen kerrata muutama fakta TaTU:sta. Suuri osa kyselyyn vastanneista ei osannut sanoa onko TaTU suorittanut tähtiseuramerkin. Suurin osa arvioi myöskin seuran jäsenmäärän alakanttiin. TaTU on auditoitu sekä lasten että nuorten ja huippu-urheilun tähtiseuraksi. Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä hieman alle 1000 jäsentä 🙂

Lasten kysely (N=11):

Arvionti hymynaamoin (1=surullinen, 2=neutraali ja 3=iloinen)

 • Harjoitukset ovat mielestäni                            2,7/3
 • Ryhmämme ohjaaja/valmentaja on                 2,9/3
 • Kilpailut/ottelut ovat mielestäni                        2,6/3
 • Ryhmämme henki/fiilis on                               2,7/3

 

Nuorten kysely (N=8):

Arviointi asteikolla 1-5 (1=täysin erimieltä ja 5=täysin samaa mieltä)

 • Harjoitusten jälkeen minulla on aina/lähes aina hyvä fiilis                   4/5
 • Valmentajamme ovat kannustavia ja antavat positiivista palautetta    4,1/5
 • Ryhmämme jäseniä kohdellaan tasapuolisesti                                    4,5/5
 • Uskallan kertoa omista ajatuksistani valmentajille                               4,4/5
 • Kunnioitan valmentajiani                                                                      4,6/5
 • Kilpaileminen on minulle mielekästä                                                    4,6/5
 • Saan kannustusta valmentajiltani kilpailutilanteessa                           4,6/5
 • Viihdyn hyvin ryhmässäni                                                                    4,7/5
 • Ryhmässämme on hyvä ja kannustava yhteishenki                            4/5

 

Vanhempien kysely (N=36):

Arviointi asteikolla 1-5 (1=täysin erimieltä ja 5=täysin samaa mieltä)

 • Olen tyytyväinen lapseni ryhmän toimintaan kokonaisuutena                                    4,1/5
 • Lapseni ohjaajat ja valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin                                        4,1/5
 • Lapseni saama valmennus / ohjaus on laadukasta                                                    4,1/5
 • Ohjaajat ja valmentajat osaavat toimia hyvin lasten kanssa                                      4,4/5
 • Lapseni  ohjaajat ja valmentajat ottavat ryhmän kaikki lapset riittävästi huomioon       4/5
 • Lapseni muihin harrastuksiin suhtaudutaan positiivisesti                                           4,6/5
 • Lapsi lähtee yleensä innostuneesti harjoituksiin                                                        4,5/5
 • Lapsi palaa harjoituksista kotiin innoissaan kokemastaan                                         4,4/5
 • Lapsi haluaa osallistua mielellään kilpailuihin / otteluihin / näytöksiin                        4,4/5
 • Lapsi viihtyy omassa harjoitusryhmässä                                                                    4,5/5
 • Lapseni urheiluharrastuksesta aiheutuvat kokonaiskulut ovat kohtuullisia                4,2/5
 • Saan riittävästi tietoa ryhmän/ joukkueen toiminnasta                                               3,9/5
 • Vanhempana minua kuunnellaan riittävästi päätöksistä, jotka koskettavat lastamme 3,7/5
 • Sovittuja pelisääntöjä on ryhmässä/ joukkueessa noudatettu hyvin                             4/5

 

Seuratoimijoiden kysely (N=9):

Arviointi asteikolla 1-4 (1=täysin erimieltä ja 4=täysin samaa mieltä)

 • Seura kehittää ja uudistaa toimintaa säännöllisesti                                                  3,2/4
 • Seuran hallitus toimii hyvin                                                                                       3,2/4
 • Seuran talous on hyvin hoidettu                                                                               3,5/4
 • Seuran viestintä on innostavaa ja vuorovaikutteista                                                 2,5/4
 • Seurassa rekrytoidaan aktiivisesti uusia tekijöitä                                                      2,8/4
 • Seuran uudet toimijat perehdytetään hyvin uusiin tehtäviin                                       2,8/4
 • Seurassa kiitetään ja palkitaan tasapuolisesti osallistujia ja toimijoita                       2/4
 • Seuran ohjaajat ja valmentajat ovat hyvin koulutettuja                                              3,4/4
 • Omat tehtäväni seurassa ovat mielekkäitä                                                                3,3/4
 • Seurassa on hyvä yhteishenki                                                                                  3,33/4
 • Seurassa järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia                    2,3/4
 • Olen ylpeä seurastamme                                                                                           3,6/4
 • Osallistumis-/toimintamaksut ovat kohtuulliset                                                           3,3/4

 

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!