KILPAILUTOIMINTA

Valmennus

TaTU:laisen valmennuksen kulmakiviä ovat yksilöllisyys, pitkäjänteisyys, yhteisöllisyys ja yhteistyö.

Yksilöllisyys on uimarin kohtaamista, aitoa vuorovaikutusta, kuulumisten vaihtoa ja huolehtimista. Se on uimarin henkilökohtaisen kehitystahdin huomioimista ja tukemista. Yksilöllisyys korostuu sitä enemmän, mitä vanhempien uimareiden kanssa ollaan tekemisissä.

Pitkäjänteisyydestämme kertoo se, ettemme pyri polttamaan uimareita loppuun juniorivuosina, vaan rakentaa uraa kestävästi pitkällä tähtäimellä. Nuorten uimareiden kanssa teemme pitkäjänteisesti töitä rakentaen vahvoja perustaitoja ja -tietoja, jotka mahdollistavat nousun aina kansainväliselle huipulle asti.

Yhteisöllisyys näkyy toiminnassamme. Vahva seura kasvattaa vahvoja yksilöitä. Pyrimme luomaan kannustavan ja luotettavan yhteisön, jossa positiivinen sisäisen kilpailu ajaa uimareita eteenpäin. Tavoitteemme on luoda harjoituksiin ja kilpailuihin turvallinen ilmapiiri, joka rohkaisee antamaan kaikkensa ja onnistumaan, mutta tarjoaa kannustusta ja hyväksyntää myös vastoinkäymisten hetkellä.

Yhteistyöllä pääsemme pidemmälle. Pienehkönä seurana meidän on helppo järjestää jopa koko seuran yhteisiä tapahtumia ja harjoituksia. Hyödynnämme tätä mahdollisuutta mm. yhteisten leirien muodossa. Yhteisissä tapahtumissa seuran valmentajien tietotaito saadaan laajasti kaikkien käyttöön ja hyvät ideat sekä näkemykset pystytään jakamaan.